Close

News Details

Meridian Bioscience เปิดตัวชุดทดสอบ TruQuick™ สำหรับเอเชียแปซิฟิก

February 6, 2017

CINCINNATI, Feb. 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO) วันนี้ได้ประกาศการเปิดตัว TruQuick™ ซึ่งเป็นชุดทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจวิเคราะห์โรคเขตร้อน โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งและโรคหัวใจ เมนูสินค้านี้จะช่วยให้ Meridian สามารถขยายรายการผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบที่มีมูลค่าสูงสำหรับการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ทั่วโลก

TruQuick™ เป็นรายการชุดทดสอบรวดเร็ววิธีอิมมูโนแอสเสย์โครมาโทกราฟีแบบการไหลแลเทอรอลเชิงคุณภาพ ชุดทดสอบรวดเร็ว TruQuick™ สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อเฉียบพลันอื่นๆ ที่สำคัญภายใน 10 ถึง 20 นาทีด้วยความแม่นยำสูงและรวดเร็วในการอ่านผล Meridian เข้าใจความต้องการสำหรับการทดสอบทางคลินิกในเอเชียและตลาดเกิดใหม่อื่นๆ สำหรับความรวดเร็ว ความไว ความจำเพาะและความกว้างของสายผลิตภัณฑ์

Lourdes Weltzien, Ph.D. ประธานของ Meridian Asia Pacific กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวชุดทดสอบอย่างรวดเร็วแบรนด์ใหม่ TruQuick™ สำหรับตลาด ณ จุดดูแลผู้ป่วย (point-of-care) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ของโลก Meridian จะแนะนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ TruQuick™ โดยดูจากความต้องการในระดับภูมิภาคและลำดับความสำคัญของการลงทะเบียน”

Richard L. Eberly ประธาน หัวหน้าฝ่ายการค้ากล่าวว่า “หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของ Meridian ในช่วงปีที่ผ่านมาคือการขยายการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกของเราในตลาดเกิดใหม่รอบโลก Meridian ได้ขยายการดำเนินงานในประเทศจีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แอฟริกาและอเมริกาใต้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดเกิดใหม่เหล่านี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เรามีความยินดีที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแลผู้ป่วยแบรนด์ TruQuick™ มายังช่องทางการค้าของเราในตลาดที่สำคัญเหล่านี้”

เกี่ยวกับ Meridian Bioscience, Inc.

Meridian เป็นบริษัทด้านชีววิทยาศาสตร์แบบครบวงจรที่พัฒนา ผลิต ทำการตลาดและจัดจำหน่ายนวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัย การทดสอบสารเคมีที่หายาก ชีวภาพพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และชุดทดสอบวินิจฉัยเหล่านี้จึงให้ความแม่นยำ ความง่ายและความรวดเร็วในการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ และการรักษาภาวะทางการแพทย์ทั่วไป เช่น การติดเชื้อ และเป็นพิษตะกั่ว ผลิตภัณฑ์ด้านการวินิจฉัยของ Meridian ถูกใช้ภายนอกของร่างกายมนุษย์ และต้องใช้แค่อุปกรณ์พิเศษเล็กๆ น้อยๆ หรือ ไม่ต้องใช้เลย ผลิตภัณฑ์ด้านการวินิจฉัยของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบ เพื่อเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยในขณะที่ลดละค่าใช้จ่ายรวมของการดูแลสุขภาพ Meridian มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในด้านการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหารส่วนบน และการทดสอบระดับสารตะกั่วในเลือด นอกจากนี้ Meridian ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำยาชีวภาพพิเศษและส่วนประกอบที่หายากซึ่งใช้โดยองค์กรในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ ที่มีส่วนร่วมในการทำวิจัยและโดยบริษัทซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตของผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยโรค บริษัทฯ ได้ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์การวิจัย ผู้ผลิตวินิจฉัยและบริษัทเกษตรกรรมเชิงชีวภาพในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก หุ้นของบริษัทฯ มีการซื้อขายในตลาด Global Select ของ NASDAQ ในสัญลักษณ์ VIVO เว็บไซต์ของ Meridian คือ www.meridianbioscience.com

 
Contact Data

ติดต่อ:
Richard L. Eberly
ประธาน หัวหน้าฝ่ายการค้า
Meridian Bioscience, Inc. 
โทรศัพท์: 513.271.3700
rick.eberly@meridianbioscience.com
Welcome to
logo blue

Please select your country to continue

Continue