Close

News Details

Bioline เปิดตัวชุดตรวจ EPIK™ miRNA อย่างเต็มรูปแบบ

January 10, 2017

CINCINNATI, Jan. 11, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Bioline ซึ่งเป็นบริษัท PCR อันเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด ของ Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO) วันนี้ได้ประกาศการขยายตัวของชุดตรวจ EPIK™ miRNA Select ซึ่งแต่เดิมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาโมเลกุล microRNA (miRNA) โดยเฉพาะ ในการทำงานร่วมกับ MiRXES บริษัท Bioline ได้ผลิตชุดตรวจ EPIK™ miRNA Select เป็นจำนวนทั้งหมด 800 ชุดด้วยกัน และขณะนี้ได้เพิ่มมากขึ้นโดยรวมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มี การลงชื่อไว้ในการแถลง miRBase 21  ซึ่งเป็นตัวแทนให้กับชุดตรวจกว่า 27,000 ชุด ผลการวิจัยล่าสุดยังคงชี้ให้เห็นคุณค่าทางการแพทย์ของโมเลกุล miRNA เดี่ยว ซึ่งถูก ปล่อยตัวออกมาจากเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ การแสดงออกของโมเลกุล miRNA เดี่ยวบางชนิดมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขเฉพาะของโรค ซึ่งทำให้โมเลกุลเหล่านี้ มีแนวโน้มที่กลายเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพสำหรับการตรวจสอบในช่วงต้นของโรค การทำนายโรค และ การควบคุมการรักษาโรคทั้งในมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

ชุดตรวจแต่ละชุดได้รับการออกแบบโดย MiRXES ด้วยการทำแบบจำลองโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้อัลกอริทึมที่ยึดความเป็นพลวัตของความร้อนเป็นหลัก และรวมถึง ไพรเมอร์ miRNA reverse transcriptase และไพรเมอร์แบบ real-time PCR ครึ่ง-ซ้อน กันที่เฉพาะเจาะจง พร้อมกับเอนไซม์ Bioline reverse transcriptase SensiSMART ™ กับ SYBR®1 Green และบัฟเฟอร์เพิ่มประสิทธิภาพสูง ชุดตรวจส่งผลช่วยให้การตรวจสอบ ในระดับต่ำมากของ miRNA ด้วยความจำเพาะสูงมากและอนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติ ระหว่างลำดับ miRNA ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

Marco Calzavara ซึ่งเป็นประธานของ Bioline ให้ความเห็นว่า “ผมมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศการขยายตัวของชุดตรวจ EPIK miRNA Select ผลงานชุดตรวจ miRNA ที่ได้รับการเพิ่มพูนคุณภาพให้สูงขึ้นนี้จะช่วยให้นักวิจัยมากขึ้นในการทำโปรไฟล์ การวัดปริมาณและการค้นพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ”

Richard L. Eberly ซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์กล่าวว่า “การเปิดตัว อย่างเต็มรูปแบบของชุดตรวจ EPIK miRNA และประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นของมัน ถือเป็นการเพิ่มพูนที่สำคัญสำหรับผลงานของเรา ชุดตรวจนี้ได้เพิ่มความยืดหยุ่นของ เครื่องมือในการวิจัยอันมีประโยชน์อย่างมากโดยอนุญาตให้ลูกค้าด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ ชีวิตของเราได้มีโอกาสมากขึ้นในการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความถูกต้องและไม่รุกราน โมเลกุลในมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ”

เกี่ยวกับ Meridian Bioscience, Inc.  
Meridian เป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแบบครบวงจรที่พัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายนวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัย สารเคมีที่หายาก ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพพิเศษ และส่วนประกอบต่างๆ ที่หลากหลาย ด้วยการใช้ประโยชน์จากวิธีการที่หลากหลาย การวินิจฉัยของเราให้ ความถูกต้อง เรียบง่ายและความรวดเร็วในการวินิจฉัยและการรักษา ของสภาพทางการแพทย์ทั่วไป เช่นการติดเชื้อและเป็นพิษตะกั่ว ผลิตภัณฑ์ด้านการวินิจฉัยของ Meridian ถูกใช้ภายนอกของร่างกายมนุษย์ และต้องใช้แค่อุปกรณ์พิเศษเล็กๆ น้อยๆ หรือ ไม่ต้องใช้เลย ผลิตภัณฑ์ด้านการวินิจฉัยของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบ เพื่อเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยในขณะที่ลดละค่าใช้จ่ายรวมของการดูแลสุขภาพ Meridian มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในด้านการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหารส่วนบน และการทดสอบระดับสารตะกั่วในเลือด นอกจากนี้ Meridianยังเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำยาชีวภาพพิเศษและส่วนประกอบที่หายากซึ่งใช้โดยองค์กรในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ ที่มีส่วนร่วมในการทำวิจัยและโดยบริษัทซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตของผลิตภัณฑ์ ตรวจวินิจฉัยโรค บริษัทฯ ได้ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับ โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์การวิจัย ผู้ผลิตวินิจฉัยและบริษัทเกษตรกรรมเชิงชีวภาพในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก หุ้นของบริษัทฯ มีการซื้อขายในตลาด NASDAQ Global Select ในสัญลักษณ์ VIVO เว็บไซต์ของ Meridian คือ www.meridianbioscience.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Bioline กรุณาเยี่ยมชม https://www.bioline.com.

__________________________________________
1
 SYBR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Thermo Fisher Scientific.
Contact Data

ติดต่อ:
Richard L. Eberly
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
Meridian Bioscience, Inc. โทรศัพท์: 513.271.3700
rick.eberly@meridianbioscience.com
Welcome to
logo blue

Please select your country to continue

Continue